LOKAL MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Noterden kira kontratı
4-Yerin tapu fotokopisi
5-Yerin iskan fotokopisi
6-Binada oturanların Muvafakatnameleri
7-Sorumlu Müdür'e ait sabıka kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi
8-Dernek Tüzüğü
NOT:Lokal müraacatı yapan Derneğin tüzüğünde lokal açabilir hükmü bulunması şarttır.