1-  Açık Kapı Kullanıcı Klavuzu
 
                                        2- Açık Kapı Kuruluş, Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi